Onderzoeksrapport COWWI leidt tot motie van treurnis

Gemeenteraaddinsdag 04 december 2018 13:38

In de Centrale Ondersteuning Wijkteams, Werk en Inkomen (COWWI) werkten Hollands Kroon samen om de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet te organiseren. Na amper een jaar kwam alweer een einde aan deze samenwerking. Alle reden dus om deze miljoenenverslindende bestuurlijke waaghalzerij aan een gedegen onderzoek te onderwerpen.

Het onderzoeksbureau Lex Nova / Pro Facto heeft een knap staaltje vakmanschap laten zien. Het rapport schetst een glashelder beeld van wat er is gebeurd en het feitenrelaas uitstekend beargumenteerd. De ChristenUnie is dan ook blij met het rapport. Eindelijk duidelijkheid over wat er is gebeurd.

De ChristenUnie is alleen niet blij met de conclusies. “Al met al heeft Hollands Kroon te snel en te eenzijdig aangestuurd op (gedeeltelijke) ont- manteling van de samenwerking” zo staat in het rapport te lezen. Het COWWI heeft geen enkele kans gehad om zichzelf te bewijzen. Bovendien is het duidelijk geworden dat het college van Hollands Kroon ten onrechte veel kritiek had op het COWWI. Het college van Hollands Kroon wees iedere keer met de beschuldigende vinger naar de gemeente Schagen, maar had de hand in eigen boezem moeten steken. Het college van Hollands Kroon was net zo verantwoordelijk als het college van Schagen.

Opmerkelijk is ook dat het COWWI bedoeld was om gezamenlijk de inkoop te organiseren van de zorg. De keuze van het college van Hollands Kroon om dat over een totaal andere boeg te gooien, was dan ook meteen bom onder de samenwerking. Het werpt ook de vraag op waarom je een samenwerking begint, als je van het begin af aan al totaal andere plannen hebt.

De handelwijze van het college heeft ook de positie van de raad ondermijnd. De raad heeft gekozen voor samenwerking in het COWWI en het is kwalijk als het college besluiten neemt die op gespannen voet staan met het raadsbesluit. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente en het college dient in de uitvoering de besluiten van de raad te respecteren.

De conclusie is dan ook dat er niet alleen miljoenen aan gemeenschapsgeld zijn verspild, maar dat de handelwijze van het college op gespannen voet staat met het besluit van de raad. Als raad kun je dit niet zomaar accepteren; het college dient de besluiten van de raad te respecteren. De ChristenUnie zit dan ook heel dicht aan tegen een Motie van Afkeuring, maar omdat het al enige tijd geleden is, willen we dit college de kans geven om handel en wandel te verbeteren. Er moet alleen wel een gele kaart uitgedeeld worden aan dit college als ernstige waarschuwing dat deze handelswijze niet getolereerd kan worden.

Daartoe heeft de ChristenUnie samen met GroenLinks, PvdA, LADA en Anders een motie van treurnis ingediend. Deze motie kunt u hier downloaden.

Labels

« Terug