Speerpunten

Hart voor jong en oud

  • onderwijs, (sport) faciliteiten en voorzieningen laagdrempelig en bereikbaar
  • ondersteuning mantelzorgers, vrijwilligerswerk en verenigingen
  • stimuleren omzien naar elkaar; iedereen doet ertoe

Hart voor alle dorpen

  • goede spreiding van voorzieningen
  • participatie inwoners en (dorps) raden in besluitvorming
  • gemeentelijke dienstverlening aan huis

Hart voor een solidaire economie

  • het hebben van werk belangrijker dan de hoogte van het inkomen
  • ontmoedigen 24-uurs economie en koopzondagen
  • solide sociaal vangnet voor mensen, die niet mee kunnen in prestatiecultuur