Hollands Kroon energieneutraal in 2022

Electrische auto.jpgmaandag 19 november 2018 12:22

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar, voelbaar en tastbaar en dat vraagt om echte maatregelen. Niet dat wij als Hollands Kroon de wereld kunnen redden, maar wij moeten wel datgene doen wat binnen onze mogelijkheden ligt. En gelukkig is de raad het daar unaniem over eens; in de Omgevingsvisie is gesteld dat Hollands Kroon de duurzaamste gemeente van Nederland wordt.

De ChristenUnie zou zeggen: tijd om die ambities waar te maken, maar tegelijkertijd zien we in de begroting nauwelijks aandacht voor verduurzaming van de gemeente. Hollands Kroon komt niet veel verder dan het geven van wat voorlichting en aanhaken bij initiatieven vanuit het Rijk en de Provincie. Daar is niet zoveel mis mee, maar het is ook weinig ambitieus. 

Daarom heeft de ChristenUnie bij de behandeling van de Begroting samen met GroenLinks en LADA een motie ingediend met als strekking:

  • verzoekt het college een plan te maken met het energieneutraal en gasloos maken van alle gemeentelijke gebouwen;
  • voor de gemeentelijke voertuigen een plan te maken om zo spoedig mogelijk over te stappen op emissieloos rijden;
  • voor de gemeentelijke voertuigen die op fossiele brandstof rijden over te stappen op Blauwe Diesel of Groen Gas;

Het gaat er daarbij niet om dat het direct ingevoerd wordt, maar om het maken van een plan van aanpak, zodat de kosten en de consequenties op feiten kunnen worden beoordeeld en de raad hierin prioriteiten kan aangeven.

De motie kunt u hier downloaden.

Labels

« Terug