Terugblik Ledenvergadering

ALV ChristenUniezaterdag 10 november 2018 17:59

Op 9 november j.l. hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden, en dit maal eens op een gehele andere locatie. We werden zeer gastvrij, met koffie en thee, ontvangen door drie heren die als vrijwilliger betrokken zijn bij de Voedselbank Kop van Noord in Anna Paulowna. De ruimte die normaal gesproken wort gebruikt voor het inpakken van de voedselpakketten was nu door hen omgetoverd tot een plek waar we met een groep van ruim 20 leden en belangstellenden konden aanschuiven.

Onze afscheidnemende voorzitter José Smit opende de vergadering met twee Bijbelgedeelten en gebed. Daarmee werd het officiële deel geopend waarin de notulen van de vorige vergadering werden vastgesteld en er nadere informatie werd gegeven over de inhoud en welke invloed de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft op de lokale afdeling. Hierna brak de tijd aan van de bestuurswisseling en om Piet Groen voor te stellen als nieuw bestuurslid en beoogd voorzitter. De leden stemde unaniem in met zijn benoeming.

Er werden woorden van dank uitgesproken naar José voor haar bijdrage in het bestuur, en zij ontving als dank bij haar afscheid een boeket bloemen. Onze fractievoorzitter Johan Paul de Groot nam ons mee in de opstart na de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee de nieuwe samenstelling van de raad. We werden door hem kort en bondig bijgepraat over verschillende actuele zaken en het reilen en zeilen van de fractie met een enthousiaste groep fractieondersteuners. 

Ook de eerste acties zoals een gebedsavond, Winkelinzameling met de Voedselbank, Kerkentour, Oliebollenactie en zo nog veel meer vanuit de permanente campagne werden toegelicht.We zijn met elkaar dankbaar om te horen en zien dat er zoveel mensen zijn die op hun eigen wijze een steentje willen bijdragen aan het werk en het zichtbaar blijven van de ChristenUnie in Hollands Kroon. Hierdoor kunnen we met elkaar verbinding blijven zoeken met onze achterban en inwoners, als input voor onze raadsvertegenwoordiging.

Na de pauze mochten we luisteren naar het inspireerde verhaal van het ontstaan en de noodzaak van het werk van de Voedselbank. Wanneer komt iemand in aanmerking en hoe verloopt het proces rondom de aanmelding maar ook rondom het inzamelen, inpakken en uitdelen van de Voedselpakketten. Wat is het fantastisch om te horen hoe talloze vrijwilligers zich inzetten om mensen die het echt nodig hebben op deze wijze in een moeilijke periode bij te staan en te ondersteunen. Na de presentatie kregen we een rondleiding door het gebouw van de Voedselbank.

We kijken terug op een inhoudelijk zeer geslaagde avond en bedanken de Voedselbank voor hun gastvrijheid en fijne samenwerking.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2018

november

oktober

september

juli

mei

april

maart

februari