Coalitie Hollands Kroon

verkiezing-bolletjemaandag 07 mei 2018 22:49

Op 1 mei is het coalitieakkoord tussen Senioren Hollands Kroon, VVD en CDA gepresenteerd en daarin zien we weinig vernieuwing ten opzichte van de vorige periode. Conservatief, meer op welvaart dan op welzijn gericht en vooral heel erg liberaal.

Namens de ChristenUnie hield fractievoorzitter Johan Paul de Groot het volgende betoog:

"Voorzitter, het coalitieakkoord begint met de nodige borstklopperij. Grote verhalen over wat er allemaal gebeurd is dankzij de vorige coalitie. Je zou met evenveel recht van spreken ook de vraag kunnen stellen wat er allemaal is gebeurd ondanks de vorige coalitie, maar goed, laten we dat maar in het midden houden.  

Het akkoord lezend, is de coalitie uiterst content over de zorg en de manier waarop de zorg is georganiseerd. Volgens het coalitieakkoord krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft. Dat wordt alleen wel weersproken door de hoeveelheid mails die ik krijg van mensen die het daar helemaal niet mee eens zijn en ten einde raad wanhopige pogingen doen om de zorg te krijgen die ze zo ontzettend hard nodig hebben. Hoezo krijgt iedereen wat hij of zij nodig heeft? Hollands Kroon heeft alle gemeentelijke zorgtaken in handen gelegd van een commerciële zorgaanbieder en dat kleurt wel de wijze waarop zorg wordt geboden. Wil je voor mensen zorgen of wil je geld verdienen? 

Een ander voorbeeld is het ronkende taalgebruik over het feit dat er 427 woningen zijn gerealiseerd. Nogmaals de vraag: hoeveel sociale huurwoningen waren daarbij? Het antwoord daarop is: exact nul. Wat hebben starters op de woningmarkt aan het feit dat er zoveel dure vrije kavels zijn bebouwd? Het aantal sociale huurwoningen in Hollands Kroon is onvoldoende, net als het aantal seniorenwoningen en juist in dat segment is er geen enkele woning gerealiseerd. 

Er is heel veel gerealiseerd dankzij onze inwoners en daar mogen we trots op zijn! De Cultuurschuur, de HOZE groep, de Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer, Wonen plus Welzijn, de Buurtbus en de Belbus; onze inwoners weten zich zeer goed te organiseren en blijken tot prachtige initiatieven in staat; veel van het moois in Hollands Kroon zou niet van de grond gekomen zijn zonder de bevlogenheid van vele inwoners. Ik zou dan ook de coalitie willen adviseren enige terughoudendheid te betrachten. Pronken met andermans veren staat niemand goed. 

Voorzitter, zeer content is de ChristenUnie met de uitgesproken steun voor het realiseren van de Sportcampus; het zal nog moeten blijken of het financieel haalbaar is, maar de politieke steun is een goede start.

Daarentegen maakt de ChristenUnie zich grote zorgen over de opmerking dat “de uitdaging voor de komende jaren is om een evenwicht te vinden tussen geleverde zorg en de beschikbare financiën.” De ChristenUnie begrijpt dat de middelen niet grenzeloos zijn en dat je met budgetten moet werken, maar deze manier van duiden geeft wel heel erg veel ruimte.

Voorzitter, volgens het coalitieakkoord moeten bedrijventerreinen uitgebreid worden en daar begrijp ik helemaal niets van. We hebben nog veel capaciteit in de aanbieding en laten we eerst de beschikbare ruimte vullen. En laten we niet vergeten om bedrijventerreinen die een aanfluiting zijn voor de beeldkwaliteit, veiligheid en leefbaarheid te saneren voordat we verder kijken naar nieuwe locaties. Voorzitter, als voorbeeld neem ik Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Kooypunt; dat moest en zou en er was een enorme lijst van bedrijven die stonden te springen om zich er te mogen vestigen. Voorzitter, wellicht dien ik nog een keer de schriftelijke vraag in of realisatie van de prachtige kade op RHB Kooypunt ook heeft geleid tot een stijging van de verkoop van het aantal visakten, want voorlopig is dat de enige waarneembare activiteit op dit terrein.

Nog een zorgpunt is de bekaaide wijze waarop de mantelzorger er vanaf komt. Een enkele zinsnede dat er meer samengewerkt moet gaan worden met het mantelzorgcentrum is te makkelijk. Het probleem is te groot en de komende jaren zal dat alleen maar toenemen. Sommige mantelzorgers lopen op hun laatste benen en worden door betrokkenheid - of laten we het maar gewoon zo noemen: door naastenliefde op de been gehouden. Ik moet er niet aan denken dat deze mensen het niet meer aankunnen; als dat gebeurt, dan ontstaan schrijnende situaties. 

Voorzitter, overlast, veiligheid en hygiëne; dat zijn de sleutelwoorden als het gaat om het huisvesten van arbeidsmigranten en niet ten onrechte. Deze drie elementen zijn absoluut van het grootste belang, maar ik mis het stukje menselijkheid: waarom is niet heel simpelweg het woord “humaan” toegevoegd? Of moet ik concluderen dat deze coalitie “humaan” in vergelijking tot het economische perspectief maar een niemendalletje acht?

Voorzitter, dan nog enkele woorden over het inmiddels gevormde college; daar zitten geen verrassingen in; tenminste, dit viel te verwachten. Of het ook te begrijpen is, is een tweede. Voorzitter, aan het begin van de vorige raadsperiode was de algemene reserve 4,4 miljoen; aan het eind van dezelfde raadsperiode was de algemene reserve nog 4 ton. Een op hol geslagen organisatie, falend financieel toezicht, flagrante overschrijdingen op grote bouwprojecten als het gemeentehuis en het Kroondomein, enorme kostenoverschrijdingen op ICT; conflicten met ondernemers, een met stoom en kokend water uit de grond gestampt ambitieus bedrijventerrein wat voornamelijk als vissteiger hoge ogen gooit; er is nogal wat gebeurd. Op 2 november 2017 was dat dan ook aanleiding tot het opstappen van twee wethouders. En dat was verstandig en onvermijdelijk. Zouden deze beide wethouders niet zijn opgestapt, had de ChristenUnie haar vertrouwen in dit college opgezegd. Of dat dus feitelijk is gebeurd ja of nee is niet zo relevant; het vertrouwen was weg. En waar vertrouwen is opgezegd, wordt het een hele klus om dat te herwinnen. Tot op heden heb ik daar geen aanleiding voor gezien. Ook in de verkiezingscampagne ging het ronkende geroffel hoe geweldig goed met het Hollands Kroon gaat, gewoon door. Er is dus niets veranderd en dat doet het vertrouwen geen goed.

Voorzitter, ik ga geen motie van wantrouwen indienen, maar wil wel bij deze uitspreken dat wat mij betreft de opgestapte wethouders beter weg hadden kunnen blijven. Het is schadelijk voor het aanzien van het openbaar bestuur, schadelijk voor het aanzien van de raad en het college van Hollands Kroon en daarmee schadelijk voor onze inwoners. 

Resumerend voorzitter is de ChristenUnie zwaar teleurgesteld. Teleurgesteld in een visieloos en vrijblijvend coalitieakkoord zonder echte keuzes om van Hollands Kroon een socialere, groenere en mooiere gemeente te maken, maar ook teleurgesteld dat persoonlijke belangen lijken te prevaleren boven de belangen van onze inwoners. Een gemiste kans."

Johan Paul de Groot

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2018

november

oktober

september

juli

mei

april

maart

februari