Kandidatenlijst

1. Johan Paul de Groot, Wieringerwerf

Johan Paul (44) is opgegroeid in Velp, maar woont alweer twintig jaar in de Wieringermeer en is de trotse vader van twee pubers. Via het Stedelijk Gymnasium in Arnhem kwam Johan Paul op het Christelijk Lyceum in Ede terecht, maar haalde uiteindelijk zijn Vwo-diploma toen hij al volop aan het werk was. Met een brede interesse en veel nieuwsgierigheid heeft hij sindsdien tal van opleidingen, cursussen en trainingen gevolgd. Van het certificaat "Veilig Hijsen" tot koor- en orkestdirectie en van rechten tot "Mentor Watersportindustrie".

Naast het raadslidmaatschap heeft Johan Paul bewust gekozen voor een parttimebaan, omdat het raadswerk veel tijd vraagt als je het serieus wilt doen. Hij werkt 20 uur per week voor de provinciale fractie van de ChristenUnie, is nog vijf uur in de week koster en dirigeert met veel passie een tweetal koren.

De verhouding tussen inwoner en overheid heeft de voortdurende aandacht van Johan Paul: "inwoners hebben een flinke achterstand op de overheid, omdat een ambtelijke organisatie veel groter is en veel deskundigheid heeft of kan inhuren. En dus moet je als overheid zorgen dat je inwoners niet afscheept met regeltjes en wetten, maar samen zoekt naar wat of hoe het wel kan".

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

"De oude woorden van de profeet Jeremia inspireren vandaag de dag nog steeds: "Zet je in voor de bloei van de plaats waar je woont, want de bloei van je woonplaats is ook jullie bloei". Met name de volgorde vind ik daarin erg mooi: eerst je inzetten voor de gemeenschap en als het je omgeving goed gaat, dan gaat het jou ook goed. De ChristenUnie geeft hier handen en voeten aan en staat bekend als een betrouwbare en constructieve, maar ook daadkrachtige partij. De afgelopen jaren hebben we als kleine partij een grote rol gespeeld in de lokale politiek. Voor veel initiatieven hebben we een meerderheid gekregen en daarmee hebben we van Hollands Kroon een klein beetje betere gemeente gemaakt. En dat vind ik het mooie van het werken voor de ChristenUnie: eerlijk en oprecht concrete resultaten behalen waar de inwoners echt iets aan hebben. De komende jaren ga ik graag met net zoveel passie door met genieten van wat goed is, met beschermen van wat kwetsbaar is en met opkomen voor wat in de knel zit."

2. Marjon Tolhuis, Middenmeer

Marjon (41) is opgegroeid in Wieringerwerf, maar woont met haar man en drie kinderen in Middenmeer. Nadat ze vanwege haar werk als laborante tien jaar in Leiden heeft gewoond en gewerkt, keerde ze in 2006 terug naar haar geboortegrond. Marjon houdt van gezelligheid en het is vanwege de langskomende pubers vaak een gezellige drukte in huize Tolhuis. Ook in de kerk is Marjon actief en steekt ze haar handen uit de mouwen voor de jeugdclub van de kerk. Om de week organiseert ze een gezellige avond met de kinderen van 11 en 12 jaar.

Een paar keer per jaar zet Marjon zich in voor de Nierstichting. Voor haar een extra waardevolle tijdsbesteding waarover ze zelf zegt: “hoe mooi is het, dat je er als nierpatiënt kan zijn voor je lotgenoten?”

Als ze er maar even de tijd voor heeft, wandelt Marjon graag samen met de hond en ze is dol op de verschillende landschappen en natuur binnen Hollands Kroon. “Onze gemeente kent prachtige plekjes, maar de natuur blijft kwetsbaar. Als we er niet goed voor zorgen blijft er weinig van over.”

Ook is Marjon graag praktisch bezig en is ze een vaste waarde in het team wat namens de ChristenUnie regelmatig vrijwilligerswerk doet voor de Voedselbank door het inzamelen van boodschappen.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

“Er echt voor elkaar zijn vind ik belangrijk en dat ervaar ik in de ChristenUnie. Echt betrokken zijn bij de mensen, want vaak zie je pas in de praktijk waar de knelpunten zitten. Ik vind het belangrijk om met mensen in gesprek te gaan; zo krijg je te horen hoe dingen in de praktijk werken. Er echt voor elkaar zijn, dat is wat de samenleving inhoud geeft. Voor de ChristenUnie is ieder mens waardevol en daarom ben ik kandidaat”

3. Yvonne Anker, Wieringerwerf

Yvonne is 65 jaar jong en geboren in Amsterdam. Als 10-jarig meisje verhuisde ze met haar ouders naar IJmuiden en heeft daar tot 1975 gewoond. Sinds die tijd woont ze samen met haar man Jan in Wieringerwerf.

Na de middelbare school heeft Yvonne de opleiding tot radiologisch laborant gevolgd en is zij werkzaam geweest op de röntgenafdeling van het ziekenhuis. Nadat de kinderen groot waren geworden, heeft zij de post Hbo-opleiding Management voor de Arbeidsmarkt gevolgd en was Yvonne als intercedent werkzaam voor een uitzendbureau voor de zorg waar zij werkzoekenden en werkgevers begeleidde en adviseerde bij het invullen van vacatures.

Yvonne is lid van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Breezand en gaat daar met veel plezier iedere zondag heen. Naast de activiteiten in de kerk houdt Yvonne van handwerken en zwemmen. Ook is ze graag in de tuin aan het rommelen.

Al sinds lange tijd is Yvonne politiek actief; eerst lid van het GPV en sinds de fusie met de RPF is zij lid van de ChristenUnie en heeft zij tal van bestuurlijke rollen in de lokale afdeling op zich genomen.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

"De Bijbelse boodschap is er niet alleen voor de kerk, maar ook voor de samenleving. Aan ons de taak om uit te leggen wat dat betekent en waarom dat goed is voor de samenleving. Het betekent: de aarde beheren, opkomen voor de zwakkere en je naaste helpen. Ik vind het belangrijk dat die waarden ook in de lokale politiek uitgedragen worden.”

4. Hans van Eck, Nieuwe Niedorp

Hans woont met zijn vrouw in Nieuwe Niedorp en heeft zijn hele werkzame leven bij de Koninklijke Marine gewerkt. Na het behalen van zijn diploma Elektrotechniek aan de L.T.S. heeft hij bij de Technische Opleiding Koninklijke Marine en het Koninklijk Instituut voor de Marine zich verder opgewerkt tot hbo-niveau.
Hoewel Hans bij de Marine functioneel leeftijdsontslag heeft gekregen, zit hij absoluut niet stil. Hij doet veel vrijwilligerswerk voor de parochie van Nieuwe Niedorp in de kerk, maar ook voor de Franciscaanse Beweging.

Ook in de letterlijke zin zit Hans niet graag stil; hij wandelt graag, maar dan wel graag lange afstanden! Daarnaast zingt hij in twee koren en speelt gitaar in een duo, waarmee hij ook regelmatig optreedt. De brede belangstelling van Hans komt ook tot uiting in zijn interesse in theologie, kerkelijke geschiedenis en (bouw)kunst.

De Franciscaner achtergrond van Hans komt naar voren in zijn maatschappelijke betrokkenheid. Zorg en aandacht voor Natuur en Milieu, maar ook voor de mens in alle verscheidenheid. Het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving en de ondersteuning van al die vrijwilligers die met hun enorme inzet en gedrevenheid veel goed werk in onze gemeenschap verrichten.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

“De Franciscaanse kernwaarden Betrokken, Eenvoud, Kwetsbaar en Vredelievend vind ik terug in de ChristenUnie: door het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren wil ik meewerken om de balans te vinden in onze gemeente en op deze manier vrede te stichten.”

5. Piet Groen, Westerland

Piet (56) is geboren in Friesland, maar al op vijfjarige leeftijd naar de Kop van Noord-Holland gekomen en woont samen met zijn vrouw in Westerland. Piet en Ineke hebben twee kinderen. Na de MAVO ging Piet naar de RMAS in Alkmaar en heeft in Canada op diverse boerenbedrijven gewerkt. Na terugkomst in Nederland heeft hij zijn militaire dienstplicht vervuld.

Na zijn dienstplicht heeft Piet in de akkerbouw gewerkt en werkt nu al 35 jaar in dienst bij een toeleverancier in de land en tuinbouw als commercieel technisch adviseur.

Piet leest graag en is een enthousiast doe-het-zelver. Ook zit graag op de mountainbike met mooi weer met nadruk op het laatste: hij is een echte mooi-weer fietser!

Piet is lid van de GKV-gemeente De Hoeksteen in Breezand en is daar een actief en betrokken lid; onder andere is hij daar verschillende perioden ouderling geweest.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

“Ik geloof dat God de schepper is van de wereld waarin we leven en daarom ben ik ervan overtuigd dat we daar goed op moeten passen. De normen en waarden waar de ChristenUnie voor staat passen daar heel goed bij en daarom ben ik kandidaat voor deze partij”

6. Peter Zeeman, Hippolytushoef

Peter (69) is geboren en getogen in Breezand, maar woont al geruime tijd met zijn vrouw Wil samen in Hippolytushoef, waar zij samen hun twee zoons en twee dochters hebben grootgebracht. De kinderen zijn allemaal het huis uit, maar de kleinkinderen zijn regelmatig bij opa en oma en zorgen ervoor dat het vaak een drukte van belang is.

Peter heeft een financieel-bestuurlijke achtergrond en was in zijn werkzame leven bankdirecteur bij de ING. Na zijn actieve carrière besloot Peter zich te richten op vrijwilligerswerk voor de zwakkeren in de samenleving. Samen met zijn vrouw heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de oprichting van de Voedselbank Kop van Noord en de kringloopwinkel in Anna Paulowna. De verdiensten van deze kringloopwinkel komen nog steeds voor een groot deel ten goede aan straatkinderen in Brazilië.

In 2000 was Peter initiatiefnemer bij de oprichting van de Oase-kerk in Anna Paulowna, een gemeente met een nog steeds groeiend ledental. Van deze gemeente is Peter jarenlang voorganger geweest tot hij in 2016 afscheid nam. Hij is echter niet op zijn lauweren gaan rusten, maar nog steeds intensief betrokken bij het werk van deze gemeente.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

“Met name de inzet van deze partij voor de zwakkeren in de samenleving; Jezus heeft ons geleerd dat ieder mens waardevol is; of je op straat leeft in de sloppenwijken van Rio de Janeiro, of je bijstandsmoeder bent of bankdirecteur. Ieder mens is even waardevol en daar blijf ik voor strijden.”

7. Joop de Heer, Winkel

Joop is 70 jaar en woont met zijn echtgenote in de Groetpolder, waar hij zijn gehele werkzame leven als akkerbouwer gewerkt heeft. Na de middelbare school heeft Joop de H.L.S. in Leeuwarden gedaan en heeft onder meer in Canada zijn stage gelopen. Hij heeft veel passie voor de akkerbouw, maar vooral als het gaat om bescherming van de wereldmarkt. Grote spelers domineren de wereldmarkt en staan daarmee een eerlijke prijs voor een eerlijk product in de weg. Niet alleen internationaal, maar ook hier in Nederland heeft Joop altijd gepleit voor een eerlijke beloning voor eerlijke arbeid: in 2014 nam hij afscheid als regiobestuurder van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond.

Naast zijn passie voor akkerbouw, is Joop een echte volleybalfanaat: al op zijn dertiende is hij begonnen met deze sport en beoefend deze nog steeds met veel plezier. Ook is hij regelmatig vrijwilliger bij Dorcas en stichting Present. Ook is hij trouw lid van de Lucaskerk in Winkel waar hij vele tientallen jaren allerlei taken op zich neemt, waaronder het ambt van ouderling.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

“Ik vind dat de ChristenUnie een goede landbouwpolitiek nastreeft. Deze partij maakt zich sterk voor een stukje bescherming van de agrariërs tegen de veel te lage wereldmarktprijzen voor onze belangrijkste producten. Grote bedrijven hebben te veel macht en de ChristenUnie is een van weinige partijen die niet alleen kijkt naar groei op de korte termijn, maar ook oog heeft voor toekomstbestendige landbouw waar iedereen een fatsoenlijke boterham mee kan verdienen en dat is wat de landbouw nodig heeft.”

8. José Smit, Slootdorp

José Smit is geboren en getogen in de Wieringermeer en zij woont er nog steeds met veel plezier. Zij geniet enorm van de landerijen, de vlaktes en de mooie vogels in de polder. Ze wandelt en fietst ook graag met haar man Dick door de landerijen. José is moeder van drie kinderen, heeft inmiddels twee schoonzoons en is trotse oma van twee prachtige kleinkinderen.

In het dagelijks leven runt ze met haar man al bijna 30 jaar een autobedrijf in Middenmeer. Waar Dick volop zit te sleutelen, doet José voornamelijk de administratie en de receptie. Naast het ondernemerschap is José als vrijwilliger etaleuse bij Het Arker Boetje en geeft zij de Marriage Course. Ook is José jarenlang mantelzorger geweest bij haar moeder.

José is interim-voorzitter van de ChristenUnie Hollands Kroon en haar voornaamste passie in de lokale politiek is om met mensen in gesprek te gaan. Om eens van de inwoners te horen hoe zij erover denken. Over wat er goed gaat in Hollands Kroon, maar ook wat er niet goed gaat en waar wat aan gedaan moet worden.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

“Ik draag de ChristenUnie een warm hart toe omdat wij het verschil kunnen maken. Ik heb gemerkt dat het soms maar klein is wat je moet doen om een grote verandering teweeg te brengen. Jezus is voor mij daarin belangrijk als voorbeeld. Hij stond altijd klaar voor zieken, voor de verdrukten, voor degenen die honger hadden of gepest en vernederd werden. Zijn visie en kijk op het leven is zo positief; daar haal ik mijn inspiratie uit om mee te werken in de ChristenUnie en daarmee een steentje te mogen bijdragen aan een betere samenleving.”

9. Wim Holsappel, Anna Paulowna

Wim is 67 jaar en woont met zijn echtgenote in Anna Paulowna. Wim is na de middelbare school (MULO-B) een succesvolle carrière bij de Koninklijke Marine begonnen en heeft in die functie in binnen- en buitenland gewerkt. Nu is hij marineofficier b.d. maar dat wil niet zeggen dat hij stil zit.

Wim is als vrijwilliger-ICT betrokken bij een basisschool en een christelijke boekhandel. Ook helpt hij graag mensen met een smalle beurs aan een goed werkende computer; Wim stelt regelmatig een nieuwe computer samen uit gebruikte componenten, waardoor een leerling of student toch weer over een goede computer kan beschikken zonder dat het gezin financieel in de problemen komt. Wim heeft sowieso een passie voor mensen in de knel: hij is op regelmatige basis vrijwilliger bij de Voedselbank.

Sporten doet Wim graag: hij is bestuurslid bij badmintonvereniging REBAD in Anna Paulowna, maar is zelf ook graag te porren voor een potje badmintonnen of tennissen. 's Zomers vaart hij graag met zijn bootje door het hele land.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

"Ik wil als christen opkomen voor de zwakkere in de samenleving; er zitten nog steeds mensen in de knel en die verdienen onze steun; die mogen we niet laten vallen. Ik geloof dat de mens geschapen is om samen te leven en daar past de ik-mentaliteit niet bij. Ik wil daarom graag de wij-mentaliteit uitdragen en daar past de ChristenUnie uitstekend bij."

10. Nico den Otter, Wieringerwerf

Nico is 60 jaar en woont in Wieringerwerf. Al op jonge leeftijd bleek zijn betrokkenheid bij mensen die het niet zo makkelijk hebben met zichzelf of de maatschappij en na de middelbare school koos hij dan ook voor de Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk. Zijn bewogenheid met mensen in de knel komt bij hem dagelijks tot uitdrukking in zijn rol als specialist op het gebied van Schuldhulpverlening, Minimabeleid en de Participatiewet bij de gemeente Schagen, waar hij beleidsadviseur is. Naast zijn werk is Nico actief en betrokken lid van de Pinkstergemeente Filadelfia in Hippolytushoef.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

“Ik sta op de kandidatenlijst van de ChristenUnie, omdat ik het politieke beleid van de ChristenUnie wil ondersteunen en uitdragen. Dienstbare samenleving, duurzaamheid en gerechtigheid zijn voor mij belangrijke basispunten. Deze waarden vind ik terug in de kaders van de ChristenUnie. Daarbij legt de ChristenUnie een concrete en praktische verbinding tussen politiek bedrijven en het Woord van God, de bijbel.”

11. Sylvia Bergsma, Wieringerwerf

Sylvia is 46 jaar en woont met haar gezin in Wieringerwerf. Na jarenlang een leidinggevende rol in de zorg te hebben gehad, heeft zij een bewuste keuze gemaakt om weer dicht bij de mens te gaan staan en de handen ook in praktische zin uit de mouwen te steken. Zij is Verzorgende IG op de afdeling Somatiek binnen een verpleeghuis in Hoorn.

Naast haar werk en gezin is Sylvia -naar eigen zeggen- met veel plezier secretaris van de afdeling ChristenUnie Hollands Kroon. Omgekeerd heeft de afdeling ook veel plezier van Sylvia; zij is een kanjer van een secretaris en iemand waar je altijd op kunt bouwen.

In haar vrije tijd puzzelt ze graag met alles wat los en vast zit, is ze er altijd voor in om samen een spelletje te spelen, kookt en bakt ze graag en bovendien heeft zij een mooie sopraanstem, waar ze graag mee zingt.
In de kerk is zijn actief bij tal van activiteiten en regelmatig gaat Sylvia de deuren langs met een collectebus.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

"Vanuit mijn christelijke overtuiging wil ik graag mijn steentje bijdrage aan een samenleving waarin we oog hebben en houden voor het welzijn van elkaar en de schepping. Het is een stukje verantwoordelijkheid nemen vanuit de normen en waarden zoals God ons deze heeft meegegeven en waarvoor ik mij ook in de lokale politiek graag wil inzetten"

 12. Arjan Meijer, Middenmeer

"Mijn naam is Arjan Meijer. Ik ben 45 jaar en gelukkig getrouwd. Samen zijn we gezegend met 3 prachtige kinderen. Sinds 2000 wonen we in Middenmeer.

Na het gymnasium heb ik de HBO-opleiding International Business School voltooid. Een paar jaar later heb ik in deeltijd nog de opleiding HBO-bedrijfseconomie gedaan en vervolgens de opleiding Middelbare Veiligheidskunde met succes afgerond.

Ik werk sinds 2000 met veel plezier bij een bouwbedrijf in Hoorn. In mijn functie van KAM-coördinator houd ik me bezig met kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Ik ben daarbij verantwoordelijk voor het managementsysteem van verschillende werkmaatschappijen. Daarbij probeer ik de ideale balans te zoeken tussen de praktijk en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Af en toe een rondje hardlopen vind ik leuk om te doen. Tijdens vakanties houd ik ervan om te lezen. Bovendien houd ik ervan om met vrienden op de racefiets het mooie Noord-Holland te verkennen en aan diverse toertochten mee te doen. Sinds een paar jaar ben ik samen met Wielervrienden Middenmeer de organisator van een wielertocht vanuit Middenmeer waarbij de opbrengst naar een plaatselijk of regionaal goed doel gaat. Ik ben zeer geïnteresseerd in sport in het algemeen. Ik kan ook erg genieten van de voetbalwedstrijden van mijn kinderen bij CV Wieringermeer.

Ik ben actief betrokken bij de plaatselijke kerk in verschillende functies. Sinds 2017 mag ik als ouderling mij inzetten. Daarbij heeft vooral de verbinding met mensen binnen èn buiten de kerk mijn aandacht.

Ik denk dat het belangrijk is om uit te komen waarvoor we staan. Dat we onze identiteit durven te tonen en anderen, vooral met daden, te laten zien wat het betekent om christen te zijn. Echtheid en betrouwbaarheid horen daar vanzelfsprekend bij."

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

"De ChristenUnie is voor mij dé politieke partij. Scherp op de inhoud met respect en aandacht voor mensen, jong en oud. Mensen die voor elkaar iets kunnen en willen betekenen, in hun waarde worden gelaten en samen in vrijheid kunnen leven. Vrijheid gebaseerd op wederzijds respect en betrokkenheid. Betrokkenheid bij mensen èn de schepping waarin wij leven. Ook het feit dat het thema duurzaamheid hoog op de agenda van de ChristenUnie staat, sluit daarbij aan. Ik zie een mooie uitdaging voor ons en onze regio om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de circulaire economie.

Ik onderschrijf de wil van de ChristenUnie om zich door geloof, hoop en liefde te laten leiden. Ik hoop dat mijn kandidaatstelling mensen ertoe zal aanzetten om ook op de ChristenUnie te stemmen."

13. Bertus Verhage, Wieringerwerf

Bertus is 61 jaar en in het dagelijks leven werkzaam als bode bij de gemeente Uitgeest. Samen met zijn vrouw woont hij in Wieringerwerf en als hij even tijd heeft, besteed hij graag tijd aan zijn grote passie: geschiedenis. Niet alleen leest hij veel, maar hij is ook graag heel praktisch bezig met het inbinden en restaureren van boeken. Ook heeft Bertus een aquarium waar hij zijn creativiteit in kwijt kan. Kerkelijk is Bertus betrokken bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Breezand.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

"Ik ben kandidaat voor de ChristenUnie omdat ik het nodig vind dat juist christelijke politiek meer warmte uitstraalt. Meer oog voor zorgzaamheid voor burgers. Meer oog voor mensen die je nooit hoort klagen maar wel diep in de problemen zitten. Meer nadruk leggen op welzijn voor allen en minder nadruk op een economie van het "nooit genoeg". Verder moeten er beter frauduleuze zaken opgespoort worden. Gestolen goed gedijt niet en eerlijk duurt het langst. Ik vind het belangrijk dat je recht door zee gaat ook al zou dat tegen je eigen belang ingaan. Geen politieke spelletjes maar betrouwbare en oprechte politiek dáár heeft de bevolking pas echt iets aan."

14. Gerrit van der Wal, Anna Paulowna

Gerrit is 71 jaar en woont in Anna Paulowna. Na de ULO ging Gerrit al op jonge leeftijd (15) aan het werk in de bloembollen. Na zijn carrière in de bloembollensector werd hij chauffeur bij 's Heeren Loo, een instelling voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten in Julianadorp, waar hij meer dan dertig jaar heeft gewerkt. De laatste jaren voor zijn pensioen was Gerrit coördinator van het vervoer.

Hoewel Gerrit bijna tien jaar geleden met pensioen ging, doet hij nog steeds vrijwilligerswerk op 's Heeren Loo. Klussen is zijn grote hobby: timmeren, schilderen en metselen doet hij graag. En niet alleen voor zichzelf, maar ook is hij vaak te vinden in en rond het kerkgebouw van de GKV in Breezand, rond de pastorie of bij mensen die zijn hulp dringend nodig hebben.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

"Mijn motivatie om kandidaat te zijn voor de ChristenUnie is de christelijke benadering van de politiek voor samenleving en de schepping. De christelijke normen en waarden zijn ook vandaag de dag nog actueel. Aan ons de taak om niet alleen te zeggen dat het zo is, maar ook om uit te leggen waarom het goed is voor de samenleving. Daar doe ik graag aan mee!"

15. Henk Veenstra, Middenmeer

Henk is 67, woont in Middenmeer en is zijn hele leven bakker geweest. Eerst samen met zijn vrouw in het bakkerswinkeltje in Kreileroord, daarna 31 jaar lang aan de Brugstraat in Middenmeer. Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Henk en zijn vrouw Gerrie met de bakkerij zijn gestopt. Sindsdien zijn ze samen aan het genieten van de kinderen en kleinkinderen.
Henk is een veelzijdig en enthousiast mens met een zeer brede belangstelling. Wandelen, tuinieren, lezen, knutselen of koken; hij doet het allemaal met evenveel plezier.

Henk is betrokken bij de Voedselbank Kop van Noord met het inzamelen van producten, maar ook met het coördineren van acties. Daarnaast is hij in zijn kerkelijke gemeente heel actief met het geven van Bijbel-les en de Alpha-cursus.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

"Om een steun te zijn voor de mensen die namens de ChristenUnie vooraan staan in de politiek. Zij hebben een belangrijke taak en kunnen die steun goed gebruiken. God is bezig Zijn koninkrijk te bouwen, ook in Nederland, ook in Hollands Kroon en daar draag ik graag een steentje aan bij."

16. Karin van Til, Middenmeer

Karin woont met haar man, hun twee dochters en hun zoon in Middenmeer. In de zomer tuiniert ze graag in de tuin rond de boerderij waar ze wonen. Het 'zorgen' zit, zoals ze zelf zegt, in haar bloed en ze is een enthousiast mantelzorger. Ze vindt het heerlijk om met mensen te werken en dat bleek ook tijdens de oliebollenactie van de ChristenUnie voor vier verzorgingshuizen in Hollands Kroon. Ze heeft overal een hartelijk en bemoedigend woord voor de bewoners. In Middenmeer is ze lid van de PKN-gemeente, waar ze elke zondag met veel plezier heen gaat en waar ze ook actief bij betrokken is.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

"De ChristenUnie draag ik een warm hart toe. Want ik vind het heel belangrijk om vanuit Christelijke waarden en normen te werken. En dat de Liefde van God zichtbaar wordt in onze samenleving is mijn passie en verlangen. Dat elk mens telt, dat iedereen tot zijn of haar recht komt, dat de zwakkeren in onze samenleving de steun krijgen die ze verdienen, dat is mijn doel. De ChristenUnie staat voor deze zaken, en geeft daar in de politiek vorm aan. En daar doe ik graag aan mee."

17. Machiel Jonker, Anna Paulowna

Machiel is getrouwd, heeft vijf kinderen en vijftien kleinkinderen en woont in -zoals hij zelf zegt- het mooie Van Ewijcksluis. Van beroep is Machiel predikant bij de Pinkstergemeente Sjaloom Heerhugowaard. Daarnaast is hij landelijk voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten en in alle functies is hij vaak betrokken bij mensen die een extra steuntje nodig hebben.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

"De ChristenUnie is een partij die niet alleen wil getuigen van de beginselen vanuit de Bijbel voor een gezonde samenleving, maar ook bereid is om de handen uit de mouwen te steken en verantwoordelijkheid te dragen. Daarmee laat de ChristenUnie in woord en daad zien wat naastenliefde betekent: een christelijk-sociaal geluid."

18. Anthonie Vos, Middenmeer

Anthonie is 32, woont in Middenmeer en is accountant en administratieconsulent bij Silvis & Vos in Middenmeer. Ook is hij partner van dit Accountants en Belastingadvieskantoor. Ook is hij zowel maatschappelijk als kerkelijk betrokken. Dit zijn diverse werkzaamheden voor zakenclub/ jachthaven Middenmeer alsmede kerkelijke taken zoals muzikale begeleiding en ondersteuning bij projecten als het Ontmoetingsdiner, georganiseerd door Het Kompas in Wieringerwerf.

In zijn vrije tijd is Anthonie 's zomers graag op het water, maar ook doet hij regelmatig aan buitensport.

Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie?

"Vanuit mijn christelijke overtuiging en erkenning van de Bijbel steun ik de ChristenUnie. Ik vind het belangrijk dat we als christelijke gemeenschap onze stem laten horen. De westerse samenleving heeft haar oorsprong in Bijbelse normen, waarden en wetten. God heeft dit met reden vanuit liefde gegeven en dat is iets om te koesteren."