Overmatig alcoholgebruik jongeren bron van zorg

bier glasmaandag 26 november 2018 13:07

Volgens de Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord drinkt 1 op de 4 scholieren onder de 16 jaar niet alleen regelmatig alcohol, maar drinkt zelfs overmatig alcohol. De schade die dit veroorzaakt is enorm en kan deze jonge levens blijvend ernstige schade toebrengen. Tijd voor actie!

Het gaat daarbij niet alleen om alcohol, maar ook om tal van andere drugs die steeds meer "normaal" worden gevonden. Met name het feit dat zoveel jongeren zelf aangeven regelmatig teveel te drinken stemt tot nadenken, temeer daar de enquetes anoniem waren en we vrijwel zeker kunnen uitsluiten dat stoerdoenerij een rol heeft gespeeld bij het beantwoorden van de vragen. 

Niet alleen hebben alcohol en drugs een schadelijk effect op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van minderjarigen, het kan ook een rol spelen bij agressie en geweld of ongelukken in het verkeer. Bovendien mogen we onze ogen niet sluiten voor de risico's die verslaving met zich mee kan brengen op latere leeftijd. Het is daarom echt tijd om nog meer in te zetten op preventie en voorlichting. 

Om het college te manen in actie te komen en nog meer dan tot nu toe in te zetten op preventie en voorlichting, heeft de ChristenUnie samen met GroenLinks een motie ingediend. Het doel van de motie was dat het college zich gaat inzetten om het overmatig gebruik van alcohol door jongeren in de 2e-4e klas van het Voortgezet Onderwijs terug te brengen. Dat was in 2016 28,7% en wij willen graag dat dit percentage gehalveerd wordt in de periode tot 2021. Om dat te realiseren zal er in overleg met zorgpartners een plan van aanpak gemaakt moeten worden en in onze motie roepen we op dat het college in 2019 met een voorstel naar de raad komt hierover. 

De motie kunt u hier downloaden.

Labels

« Terug