Eerlijke handel

Contract tekenendonderdag 22 november 2018 12:35

De ChristenUnie pleit ervoor om waar mogelijk lokale ondernemers te kiezen als leverancier, aannemer of dienstverlener om zo de lokale economie te stimuleren. Ook wil de ChristenUnie een eerlijke beloning voor eerlijke arbeid concreet maken door mensen in vaste dienst te nemen en het bedrijfsleven te stimuleren zo min mogelijk flex- en tijdelijke contracten af te sluiten, zodat er zekerheid is voor de werknemers.

Om een wereldwijde eerlijke handel te bevorderen wil de ChristenUnie dat Hollands Kroon een FairTrade gemeente wordt. We zijn ons bewust van de negatieve manier waarop FairTrade op dit moment in het nieuws is, maar dat ontslaat ons niet van de morele verplichting om bewust met je inkoopgedrag om te gaan. Niet alleen als individu, maar zeker ook als gemeente. We vinden dat de welvaart hier niet ten kosten mag gaan van mensen waar dan ook ter wereld.

Om daar een start mee te maken heeft de ChristenUnie samen met GroenLinks en D66 een motie ingediend met als strekking dat de gemeente Hollands Kroon uitspreekt dat de gemeente ernaar streeft een FairTrade gemeente te worden en bij het inkoopbeleid eerlijke handel als uitgangspunt te nemen. 

Helaas gaf het college het advies om de motie niet te steunen omdat het mogelijk te veel geld zou kosten. De coalitie, bestaande uit Senioren Hollands Kroon, VVD en CDA hebben tegen de motie gestemd, waardoor deze het niet heeft gehaald.  Uiteraard blijven ons best doen om eerlijke handel te blijven stimuleren .

De motie kunt u hier downloaden.

Labels

« Terug