Debatavonden

Cultuurschuur RTVNH verkleinddinsdag 20 maart 2018 09:35

In de afgelopen weken hebben tal van organisaties debatten georganiseerd om de politieke partijen de kans te geven hun plannen uit de doeken te doen, maar ook om de partijen te kunnen bevragen op wat ze in de afgelopen jaren gedaan hebben.

Het Diaconaal Platform Hollands Kroon, de Ondernemersfederatie Hollands Kroon, de Cultuurschuur, LTO en het FNV organiseerden verschillende debatten en met de spreiding van achtergronden was het een mooie gelegenheid om de partijen aan de tand te voelen! Een impressie:

Een stampvolle zaal bij het LTO debat! Veel belangstelling en de zorgen zijn duidelijk: een eerlijke prijs voor een eerlijk product staat onder druk, maar ook de leefbaarheid van het platteland. Personeel wordt schaars en een combinatie met de Universiteit van Wageningen zou de sector enorm op weg kunnen helpen. In de huidige bedrijven zit veel innovatie en technologie! Mooi ook dat ons Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber is verkozen tot "Groenste politicus van het jaar" vanwege haar inzet om natuurorganisaties en de agrarische sector te verbinden. Te lang hebben ze de confrontatie gezocht, terwijl een boer lééft van de natuur! 

Het FNV had een Zorgdebat georganiseerd over de zorg die gemeente Hollands Kroon levert en hoewel we het ermee eens zijn dat de zorg beter moet, maar vooral dat de beoordeling van de zorgaanvraag zonder commercieel belang moet plaatsvinden, was het debat niet altijd even fair. Met name het verwijt dat de raad Incluzio over 2017 1,1 miljoen euro moest nabetalen werd verkeerd uitgelegd. Met dat bedrag is Incluzio niet voor de komende jaren gecontracteerd, maar het betreft een afrekening van meerwerk, zoals overeengekomen. Het is niets meer of minder dan het nakomen van je verplichtingen en dat hoort ook bij een betrouwbare overheid. Wij gaan graag het debat aan, zeker als het gaat over kwetsbare mensen, maar het moet wel eerlijk gevoerd worden. 

Het debat in de Cultuurschuur stond onder leiding van Felix Meurders en was hartstikke leuk. Een bomvolle zaal en we hebben goed ons punt kunnen maken. We kregen een korte pitch om onze motivatie om de politiek in te gaan uit de doeken te doen en vijf minuten om ons programma toe te lichten. Aan de hand van de punten in de fllyer konden we ons programma mooi toelichten. Een leuke en inhoudelijk uitstekend debat! 

Het debat van de Ondernemersfederatie Hollands Kroon vond plaats in 't Veld en daar was de opkomst nogal tam. Buiten de vaste aanhang van de verschillende partijen waren er weinig mensen aanwezig. Hier ging het vooral over een aantal wensen van de Ondernemersfederatie, zoals het verlengen van de Hartweg om de bereikbaarheid richting Den Helder te verbeteren. Een terecht en begrijpelijke wens, maar financieel in de komende jaren zeker niet haalbaar. De wensen van de Ondernemersfederatie voor breedband internet in de hele gemeente ondersteunen we natuurlijk van harte, net als de wens om onnodige bureaucratie terug te dringen. 

Een heel leuk debat was op initiatief van het Diaconaal Platform Hollands Kroon. Het is goed dat de kerken van zich laten horen, want de rol die zij vervullen in de samenleving is heel erg groot! Het was dan ook voor onze collega's van de andere partijen een verhelderende avond om te horen hoe ongelofelijk veel de kerken betekenen in het Sociaal Domein. Als het gaat om diaconale zorg voor mensen die onder de armoedegrens leven of om eenzaamheid bij ouderen (en jongeren!) spelen de kerken een grote rol. Als ChristenUnie waren wij de enige partij die pleit om de kerken veel meer te betrekken bij het Sociaal Domein. Er zit zoveel kennis en kunde bij de kerken dat de gemeente Hollands Kroon daar haar voordeel mee kan doen. En waarom niet pastorale raden of voorgangers inzetten als het gaat om maatschappelijk werk? Deze mensen zijn geen kwajongens of kwameiden, maar zijn vrijwel altijd universitair geschoold en hebben een berg aan kennis en ervaring. Maak daar gebruik van en laat de angst varen dat alles wat met "kerk" te maken heeft eng is. Helaas stonden we als ChristenUnie alleen in deze opvatting; hopelijk komt er in de toekomst meer ruimte, want ieder die kan bijdragen aan het welzijn van onze inwoners moeten we koesteren.

Al met al kijken we terug op een goede reeks debatten; wij zijn de organisatoren van alle debatten dankbaar dat zij op deze manier hebben bijgedragen aan het democratische proces door partijen de gelegenheid te bieden hun plannen te presenteren, maar ook verantwoording af te leggen over wat ze de afgelopen jaren gedaan hebben en dat is belangrijk voor de inwoners om hun keuze te kunnen bepalen. Wij betreuren het dan ook dat Onafhankelijk Hollands Kroon bij alle debatten is weggebleven. Het is een stukje minachting van de mensen die met veel inzet deze avonden organiseren en het weglopen voor het afleggen van verantwoording over de afgelopen jaren. 

Als ChristenUnie Hollands Kroon doen wij dat liever anders; wij leggen graag verantwoording af over wat we hebben gedaan; ook over wat minder goed ging. Zo kunt u ook op deze website lezen wat wij in 2017 hebben gedaan. Gewoon transparant en eerlijk zoals het hoort, want uiteindelijk gaat het niet om ons als partij, maar om het welzijn van de inwoners.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2018

november

oktober

september

juli

mei

april

maart

februari