Pleidooi voor volledige sanering asbest

Asbestsanering Van Ewijcksluismaandag 19 februari 2018 16:29

In Van Ewijcksluis is op dit moment een asbestsanering gaande van het terrein nabij de jachthaven. Er is asbest aangetroffen en van het perceel wordt circa 25 centimeter afgegraven, waarna er doek geplaatst wordt en 25 centimeter schoon grid aangebracht wordt. Een lapmiddel waar de ChristenUnie het niet mee eens is.

Reden voor gedeeltelijke sanering is niets meer of minder dan de kosten. Gedeeltelijke sanering is vanzelfsprekend goedkoper dan volledige sanering en daar is de keuze van het college op gebaseerd. De ChristenUnie is het niet eens met deze gang van zaken. Als je in de Omgevingsvisie van de daken roept dat je de "duurzaamste gemeente van Nederland" wil worden, dan horen daar ook de daden bij. 

Asbest is een levensgevaarlijk materiaal en contact met asbest kan tot ernstige ziekten leiden. Nu er aan het oppervlak asbest is aangetroffen, zouden alle seinen op rood moeten gaan. Een openbaar stuk grond, waar kinderen spelen, waar trailers met boten geparkeerd worden, waar auto's geparkeerd staan; een dergelijk openbaar terrein moet je niet een beetje willen oplappen, maar echte maatregelen treffen. 

Tijdens het debat over de asbestvervuiling in Ewijcksluis bleek dat de raad over onvoldoende informatie beschikt om tot een goede afweging te komen. Wat het betreffende perceel betreft waren de kosten wel inzichtelijk, maar het is niet duidelijk waar we het over hebben als het om heel Hollands Kroon gaat. Asbest saneren is echter duur en daarom is meer informatie noodzakelijk. Als duidelijk is wat de omvang is, dan kan er ook een realistisch tijdspad opgesteld worden om de sanering daadwerkelijk vorm te geven. Dat mag desnoods twintig jaar duren, maar dan wordt er wel constructief en effectief aan gewerkt en bereik je uiteindelijk wel het gewenste resultaat.

Daarom heeft de ChristenUnie deze motie ingediend, waarin het college wordt opgeroepen om te inventariseren welke openbare percelen  verdacht zijn van asbestverontreiniging en een plan van aanpak te maken, zodat al deze percelen in de loop van de tijd volledig gesaneerd kunnen worden. 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2018

november

oktober

september

juli

mei

april

maart

februari