Vijf jaar strijd: eindelijk stop op subsidie prostitutie

prostitutiedonderdag 30 november 2017 20:43

Als je een vergunning of document aanvraagt, betaal je leges aan de gemeente. Dat geldt bijvoorbeeld voor rijbewijzen, maar ook voor vergunningen voor evenementen of een winkelvergunning. Van de opbrengsten worden de bedrijven onder andere gecontroleerd op het naleven van veiligheid- en milieuvoorschriften.

De leges voor bijvoorbeeld rioolrecht, het verstrekken van rijbewijzen of paspoorten en een uittreksel uit het bevolkingsregister zijn ruimschoots kostendekkend. De gemeente verdient hier geld aan. Dat geldt alleen niet voor alle tarieven. Er zijn tarieven waar we fors op toe moeten leggen. 

Dat geldt ondermeer bij kansspelen. De leges voor een vergunning voor het organiseren van kansspelen, levert slechts 61% op van de kosten die de gemeente maakt. Het kost de gemeente dus geld en dat is slecht verdedigbaar. Helaas zijn deze tarieven landelijk bepaald, dus daar kunnen we lokaal niets mee.

Dat ligt anders bij vergunning voor het "in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot exploitatie van een seksinrichting". Bij deze vergunningen liggen de kosten voor de gemeente op ruim €1100 per jaar, terwijl de opbrengsten van de leges slechts €300 bedragen. De gemeente subsidieert prostitutiebedrijven dus feitelijk met ruim €800 per jaar. Voor de ChristenUnie is dit onverteerbaar. 

Al in 2012 heeft de ChristenUnie het initiatief genomen om ervoor te zorgen de leges voor prostitutiebedrijven tenminste kostendekkend zijn. En de toenmalig wethouder Financiën gaf een positief oordeel gaf over het amendement van de ChristenUnie. Toch wees een raadsmeerderheid dit amendement af. Kennelijk waren de geesten destijds niet rijp voor deze herziening.

In de raadsvergadering van 30-11-2017 heeft de ChristenUnie het nog een keer geprobeerd en dit keer was de raad van Hollands Kroon unaniem: wij willen geen prostitutie subsidiëren met gemeenschapsgeld. 

De ChristenUnie is blij met dit bescheiden succes, maar beseft ook dat er nog veel werk aan de winkel is. Niet iedere prostitué doet het werk vrijwillig. Er is vaak sprake van dwang. Dat hoeft niet altijd dwang te zijn van een pooier of bijvoorbeeld loverboy, maar het kunnen ook omstandigheden zijn. Uitzichtloze schuldensituaties, geen dak boven het hoofd of andere omstandigheden kunnen iemand doen vluchten in de prostitutie. Bovendien verdwijnt prostitutie door de opmars van internetprostitutie steeds meer van zichtbare en gecontroleerde omgevingen naar niet te controleren thuisprostitutie, waar de arbeidsomstandigheden, hygiène en veiligheid nauwelijks gewaarborgd kunnen worden. 

Binnenkort komt de ChristenUnie met een aantal initiatieven om in kaart te krijgen wat er in Hollands Koon speelt en op welke wijze prostitués kunnen terugvallen op uitstapprogramma's, bescherming en begeleiding. In den lande zijn voldoende professionele organisaties die hierin een grote rol van betekenis kunnen spelen en ook daadwerkelijk mensen kunnen helpen. 

Het doorbreken van de subsidierelatie is een goede eerste stap, de komende tijd gaan wij hiermee verder en zullen via deze website verslag doen van onze vorderingen. 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2018

november

oktober

september

juli

mei

april

maart

februari